Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2013

JO 30 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

6. Antal årsverken (AWU) för samtliga företagskategorier

6. Annual Working Units (AWU) for all holding categories

Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent.

Område

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

Kvinnor

 

Summa

 

Män

 

Kvinnor

 

Summa

 

Totalt

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

     1 115   

5

      694   

11

     1 808   

6

      107   

28

..

..

      208   

32

     2 017   

7

 

Uppsala

     1 644   

4

      647   

5

     2 291   

3

        70   

11

     22   

21

        93   

11

     2 384   

3

 

Södermanlands

     1 441   

5

      638   

7

     2 079   

5

        72   

17

..

..

        92   

18

     2 172   

5

 

Östergötlands

     2 708   

3

      868   

5

     3 576   

3

      154   

12

     49   

23

      203   

13

     3 779   

3

 

Jönköpings

     2 124   

3

      745   

6

     2 869   

3

        71   

19

..

..

      111   

24

     2 980   

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

     1 299   

4

      453   

7

     1 752   

4

        53   

23

..

..

        77   

25

     1 829   

4

 

Kalmar

     2 353   

3

      859   

4

     3 213   

3

      102   

13

     53   

23

      155   

15

     3 368   

3

 

Gotlands

     1 240    

3

      465   

6

     1 704   

3

        84   

16

     37   

34

      121   

20

     1 825   

4

 

Blekinge

        836   

5

      267   

9

     1 103   

5

        77   

28

     52   

34

      130   

29

     1 233   

6

 

Skåne

     6 519   

2

   2 378   

5

     8 897   

3

      712   

12

   378   

15

   1 090   

12

     9 987   

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

     2 080   

3

      771   

5

     2 850   

3

      113   

14

     79   

33

      193   

21

     3 043    

4

 

Västra Götalands

     7 091   

2

   2 735   

3

     9 826   

2

      283   

10

   132   

28

      416   

13

   10 241   

2

 

Värmlands

     1 463   

4

      595   

6

     2 058   

4

        69   

23

..

..

        86   

25

     2 145   

4

 

Örebro

     1 306   

4

      520   

7

     1 826   

4

        72   

19

     34   

28

      106   

19

     1 932   

4

 

Västmanlands

        991   

6

      487   

19

     1 478   

10

        50   

30

..

..

        73   

32

     1 551   

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

     1 041   

5

      462   

7

     1 503   

4

        45   

25

     45   

28

        89   

24

     1 592    

5

 

Gävleborgs

     1 224   

5

      531   

13

     1 756   

7

..

..

     53   

29

      120   

24

     1 876   

7

 

Västernorrlands

        952   

6

      441   

7

     1 393   

5

..

..

..

..

        77   

28

     1 470   

5

 

Jämtlands

        765   

6

      368   

9

     1 133   

6

        65   

21

..

..

        79   

21

     1 213   

6

 

Västerbottens

     1 159   

5

      514   

14

     1 672   

7

        58   

22

     29   

34

        87   

21

     1 760   

7

 

Norrbottens

        595   

6

      260   

9

        855   

6

        22   

31

     22   

33

        44   

24

        899   

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

     4 350   

3

   1 510   

7

     5 860   

4

      523   

14

   296   

16

      820   

13

     6 679   

4

 

Götalands mellanbygder

     4 914   

2

   1 778   

3

     6 692   

2

      404   

11

   199   

17

      603   

12

     7 295   

2

 

Götalands norra slättbygder

     5 150   

2

   1 731   

4

     6 881   

2

      270   

10

   118   

29

      388   

13

     7 269   

2

 

Svealands slättbygder

     6 622   

2

   2 926   

5

     9 548   

2

      386   

10

   189   

21

      575   

13

   10 123   

3

 

Götalands skogsbygder

   11 138   

1

   4 231   

2

   15 369   

1

      428   

10

   226   

18

      654   

12

   16 022   

1

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

     2 996   

3

   1 341   

4

     4 337   

3

      116   

15

     70   

21

      186   

15

     4 523   

3

 

Nedre Norrland

     2 846   

3

   1 301   

6

     4 146   

3

      192   

19

     95   

21

      287   

15

     4 433   

4

 

Övre Norrland

     1 931   

4

      881   

9

     2 812   

5

        85   

17

     52   

23

      138   

16

     2 949   

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2,0

     1 473   

8

      974   

11

     2 447   

9

      192   

15

   269   

17

      461   

16

     2 908   

8

 

2,1 – 5,0

     1 417   

4

      987   

6

     2 404   

4

..

..

     49   

33

      119   

30

     2 523   

4

 

5,1 – 10,0

     3 831   

2

   2 189   

3

     6 019   

2

        59   

26

     43   

33

      102   

25

     6 122   

2

 

10,1 – 20,0

     4 633   

2

   2 209   

4

     6 842   

2

      130   

21

     93   

21

      223   

17

     7 065   

2

 

20,1 – 30,0

     3 112   

2

   1 234   

5

     4 346   

2

      159   

18

     87   

22

      246   

16

     4 592   

3

 

30,1 – 50,0

     4 630   

2

   1 635   

6

     6 266   

2

      185   

14

     97   

22

      282   

14

     6 547   

2

 

50,1 – 100,0

     7 323   

1

   2 397   

5

     9 720   

2

      433   

15

   160   

12

      592   

13

   10 312   

2

 

100,1 -

   13 528   

1

   4 072   

2

   17 599   

1

   1 175   

6

   449   

15

   1 625   

8

   19 224   

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2,0

     2 137   

6

   1 396   

9

     3 533   

7

      208   

14

   282   

16

      490   

15

     4 022   

7

 

2,1 – 5,0

     2 452   

3

   1 610   

4

     4 063   

3

        83   

33

     51   

32

      135   

27

     4 197   

3

 

5,1 – 10,0

     3 713   

2

   2 055   

5

     5 768   

3

        53   

29

..

..

        91   

28

     5 859   

3

 

10,1 – 20,0

     4 798   

2

   2 126   

4

     6 924   

2

      168   

17

   116    

18

      284   

15

     7 208   

2

 

20,1 – 30,0

     3 268   

2

   1 131   

4

     4 399   

2

      174   

17

     96   

22

      270   

16

     4 669   

2

 

30,1 – 50,0

     4 556   

2

   1 682   

7

     6 238   

3

      161   

14

     86   

21

      247   

13

     6 485   

3

 

50,1 – 100,0

     7 347   

1

   2 281   

3

     9 628   

1

      487   

14

   163   

13

      649   

12

   10 278   

2

 

100,1 -

   11 675   

1

   3 416   

2

   15 091   

1

   1 070   

6

   414   

16

   1 484   

8

   16 575   

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

    39 946

1

 15 697   

2

   55 644   

1

   2 404   

5

1 246

7

   3 650   

5

   59 294   

1

 

2010

42 675

 

16 358

 

59 033

 

2 316

 

1 024

 

3 340

 

62 373

 

 

2010, enligt tidigare LBR-definition

41 762

 

15 765

 

57 527

 

2 263

 

996

 

3 258

 

60 785

 

 

2007

46 075

 

17 286

 

63 361

 

1 433

 

664

 

2 097

 

65 458

 

 

2005

50 832

 

18 182

 

69 014

 

2 032

 

1 116

 

3 148

 

72 162