Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2013

JO 30 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

7. Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin enskilt företag

7. Annual Working Units (AWU) for sole traders

Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent.

Område

 

 

 

 

 

Ej familjemedlemmar

 

 

 

Storleksgrupp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

Familjemedlem

Stadigvarande

Tillfälligt sysselsatta

 

 

 

Män

 

Kvinnor

 

Män

 

Kvinnor

 

Män

 

Kvinnor

 

Män

 

Kvinnor

 

Totalt

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

      540   

6

      143   

14

      184   

12

      244   

10

        69   

17

..

..

35

  19

     19   

32

     1 268   

5

 

Uppsala

      984   

4

      159   

14

      243   

9

      355   

7

        98   

14

     27   

22

     46   

12

..

..

     1 920   

3

 

Södermanlands

      733   

4

      120   

14

      203   

12

      321   

8

      153   

15

     62   

27

     60   

14

..

..

     1 668   

5

 

Östergötlands

   1 378   

3

      138   

12

      403   

8

      461   

6

      248   

10

     61   

16

     103   

10

     28   

24

     2 819   

3

 

Jönköpings

   1 352   

3

      158   

13

      382   

8

      433   

6

      145   

15

     53   

18

     55   

18

..

..

     2 606   

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

      887   

4

      110   

15

      239   

10

      292   

7

        99   

16

     31   

22

     46   

21

..

..

     1 722   

4

 

Kalmar

   1 276   

2

      162   

10

      358   

6

      467   

5

      251   

9

     83   

15

     82   

9

     43   

27

     2 723   

3

 

Gotlands

      726   

3

        76   

15

      150   

10

      283   

6

      107   

13

     41   

29

     55   

12

     21   

32

     1 458    

3

 

Blekinge

      541   

4

        65   

16

      131   

12

      157   

11

        80   

21

..

..

50

  20

     33   

33

     1 083   

6

 

Skåne

   3 372   

2

      400   

7

      690   

5

   1 084   

4

      514   

7

   173   

13

   307   

8

   155   

17

     6 696   

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

   1 154   

3

      141   

12

      269   

8

      390   

5

      144   

12

     64   

16

     70   

13

..

..

     2 274   

3

 

Västra Götalands

   4 559   

2

      521   

6

   1 100   

4

   1 585   

3

      476   

7

   174   

11

   208   

8

..

..

     8 712   

2

 

Värmlands

      906   

4

      210   

12

      290   

10

      298   

8

      110   

14

     46   

29

     54   

23

..

..

     1 921   

4

 

Örebro

      777   

4

        92   

14

      207   

11

      285   

9

      104   

18

     45   

24

     52   

23

     26   

33

     1 587   

5

 

Västmanlands

      574   

5

        90   

19

      125   

17

      214    

10

        58   

21

     37   

29

     ..   

..

..

..

     1 146   

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

      649   

5

      123   

16

      166   

12

      243   

8

        47   

20

     22   

27

     34   

28

     35   

34

     1 318   

5

 

Gävleborgs

      786   

5

      102   

14

      208   

10

      273   

8

        88   

15

     56   

29

     ..   

..

     33   

34

     1 606   

5

 

Västernorrlands

      578   

6

      157   

15

      234   

13

      231   

9

        58    

21

     15   

26

     ..   

..

..

..

     1 341   

6

 

Jämtlands

      469   

6

      105   

16

      158   

13

      179   

12

        43   

22

     28   

32

     57   

24

..

..

     1 051   

6

 

Västerbottens

      634   

5

        94   

15

      174   

14

      221   

8

        47   

30

     21   

26

     28   

25

..

..

     1 239   

5

 

Norrbottens

      348   

7

        91   

17

        92   

14

      109   

12

        36   

24

     16   

28

     17   

24

..

..

        721   

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

   1 983   

2

      178   

10

      379   

7

      601   

5

      341   

8

   131   

15

   224   

11

   137   

20

     3 974   

3

 

Götalands mellanbygder

   2 716    

2

      283   

8

      573   

5

      996   

3

      492   

7

   174   

13

   245   

9

   116   

16

     5 596   

2

 

Götalands norra slättbygder

   2 895   

2

      263   

9

      692   

5

      925   

4

      438   

7

   138   

11

   188   

11

..

..

     5 618   

2

 

Svealands slättbygder

   3 654   

2

      613   

7

   1 012   

5

   1 366   

4

      507   

7

   213   

13

   233   

10

     66   

22

     7 663   

2

 

Götalands skogsbygder

   7 212   

1

   1 000   

5

   1 965   

3

   2 452   

2

      737   

6

   247   

9

   303   

9

   118   

18

   14 036   

1

 

Mellersta Sv skogsbygder

   1 913   

3

      321   

9

      523   

7

      768   

5

      195   

13

     88   

21

     89   

18

     54   

25

     3 951   

3

 

Nedre Norrland

   1 765   

3

      376   

9

      558   

7

      636   

5

      168   

11

     73   

17

   176   

20

     71   

24

     3 823   

3

 

Övre Norrland

   1 086   

4

      224   

10

      305   

9

      383   

7

        99   

18

     47   

19

     48   

23

     32   

33

     2 222   

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp

jordbruksmark,

hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2,0

      299   

8

        87   

20

      105   

18

      109   

15

        62   

22

     37   

26

     51   

25

     91   

27

        841   

9

 

2,1 – 5,0

      958   

4

      319   

8

      322   

10

      494   

7

        29   

30

     58   

33

..

..

..

..

     2 262   

4

 

5,1 – 10,0

   2 722   

2

      796   

5

      872   

6

   1 196   

4

        75    

26

     41   

27

     54   

28

..

..

     5 788   

2

 

10,1 – 20,0

   3 357   

2

      720   

6

      890   

6

   1 165   

4

      137   

19

     80   

24

   113   

23

     72   

25

     6 533   

2

 

20,1 – 30,0

   2 347   

2

      361   

9

      435   

7

      676   

5

      121   

22

     50   

27

   114   

21

     61   

27

     4 166   

3

 

30,1 – 50,0

   3 412   

2

      369   

8

      695   

6

      960   

4

      152   

15

     93   

26

   127   

14

     65   

26

     5 873   

2

 

50,1 – 100,0

   5 042   

1

      368   

8

      973   

4

   1 520   

3

      406   

7

   161   

13

   270   

8

   102   

11

     8 841   

1

 

100,1 -

   5 085   

1

      238   

7

   1 715   

3

   2 009   

2

   1 995   

3

   590   

5

   721   

5

   226   

17

   12 579   

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark,

hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2,0

      696   

5

      228   

10

      250   

11

      294   

9

        86   

20

     62   

22

     58   

24

     98   

25

     1 772   

5

 

2,1 – 5,0

   1 638   

3

      568   

6

      604   

7

      810   

5

        54   

25

     69   

28

..

..

..

..

     3 839   

3

 

5,1 – 10,0

   2 651   

2

      743   

6

      809   

6

   1 065   

4

        70   

25

     36   

32

     49   

31

..

..

     5 451    

2

 

10,1 – 20,0

   3 568   

2

      625   

7

      806   

6

   1 194   

4

      169   

18

     75   

25

   139   

20

     90   

21

     6 667   

2

 

20,1 – 30,0

   2 460   

2

      297   

9

      448   

7

      690   

5

      122   

19

     56   

28

   119   

20

     60   

27

     4 251   

2

 

30,1 – 50,0

   3 356   

2

      367   

9

      655   

7

      952   

4

      169   

15

   101   

24

   119   

14

     65   

26

     5 784   

2

 

50,1 – 100,0

   4 801   

1

      276   

8

   1 040   

4

   1 520   

3

      514   

6

   190   

10

   332   

7

   112   

13

     8 784   

1

 

100,1 -

   4 052   

1

      153   

8

   1 396   

3

   1 605   

2

   1 792   

3

   522   

5

   623   

5

   193   

19

   10 335   

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 23 223   

1

 3 258

3

6 007

2

8 128 

1

 2 976

3

1 111 

5

1 506

5

    673   

9

46 882 

1

 

2010

25 513

 

3 416

 

6 350

 

9 215

 

3 351

 

1 050

 

1 389

 

500

 

50 785

 

 

2010, enligt tidigare LBR-definition

24 996

 

3 214

 

6 179

 

8 978

 

3 313

 

1 038

 

1 346

 

483

 

49 547

 

 

2007

28 247

 

3 610

 

7 259

 

10 463

 

3 451

 

1 110

 

770

 

231

 

55 141

 

 

2005

31 527

 

3 322

 

8 087

 

11 369

 

3 350

 

972

 

1 077

 

404

 

60 107