Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2016

JO 30 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal årsverken (AWU) efter årlig arbetstid för enskilt företag respektive juridisk person

10. Annual Working Units (AWU) for sole traders and for limited companies and other type of legal persons, by working hours

Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent.

 

Årlig arbetstid i timmar

 

 

-449

450-899

900-1349

1350-1799

1800-

Totalt

Enskilt företag

 

 

 

 

 

 

Företagare

3 663

1

3 732

2

3 487

3

2 943

3

9 357

1

23 182

1

Män

2 974

1

3 136

2

3 018

3

2 638

3

8 530

1

20 295

1

Kvinnor

689

3

596

6

470

8

305

11

827

7

2 887

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 295

1

1 329

3

983

5

668

6

1 766

4

9 041

1

Män

620

3

363

7

255

10

131

15

353

10

1 722

3

Kvinnor

3 675

1

966

4

728

5

536

6

1 413

4

7 319

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 176

2

1 571

3

1 115

4

815

5

2 044

4

7 719

1

Män

1 043

2

752

4

566

5

457

6

1 282

4

4 099

2

Kvinnor

1 133

2

819

4

549

5

358

7

762

6

3 620

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande

sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

253

6

305

6

550

6

944

5

1 975

4

4 027

3

Män

166

6

217

7

380

6

657

5

1 460

4

2 881

3

Kvinnor

87

9

88

12

170

11

287

8

515

7

1 146

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt

sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2 230

5

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

1 339

4

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

891

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

174

5

235

7

315

8

371

8

2 269

2

3 364

1

Män

140

6

203

8

269

8

280

8

2 078

2

2 971

2

Kvinnor

33

13

32

21

46

23

91

21

191

12

393

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande

sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285

7

408

5

767

5

1 437

5

3 890

5

6 788

3

Män

171

7

281

6

551

6

931

6

2 737

6

4 671

4

Kvinnor

115

10

127

11

216

9

506

7

1 153

7

2 117

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt

sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

1 918

18

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

814

23

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

1 104

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

55 713

1

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

38 451

1

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

17 261

2