STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:1

 

Manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Genomsnittligt antal timmar per individ för enskilda företag

10 Average number of hours per person at holdings owned by private persons

 

1999

2003

2005

2007

 

 

 

 

 

Företagare

898

970

887

844

Varav män

932

1003

916

881

Varav kvinnor

595

723

684

636

 

 

 

 

 

Makar/sambo

594

616

558

407

Varav män

617

700

658

539

Varav kvinnor

591

601

539

383

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

552

524

577

497

Varav män

601

569

614

528

Varav kvinnor

408

411

480

423

 

 

 

 

 

Andra stadigvarande

1053

1000

1094

1031

Varav män

1113

1038

1132

1056

Varav kvinnor

844

885

980

959

 

 

 

 

 

Tillfälligt sysselsatta

189

170

228

199

Varav män

.. 

.. 

238

210

Varav kvinnor

.. 

.. 

204

168

 

 

 

 

 

Totalt

725

731

714

628

Varav män

.. 

.. 

803

755

Varav kvinnor

.. 

.. 

548

439