Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2008

JO 28 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Frukt

2b. Fruit

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2007

2008

2007

2008

2007

2008

tkr

tkr

kr/kg

kr/kg

ton

ton

Körsbär

8 100

11 300

..

45,50

..

200

Plommon

2 000

5 300

8,30

15,80

200

300

Päron

4 500

18 100

6,40

11,10

700

1 600

Äpplen

136 100

169 900

6,50

7,70

21 000

22 200

Summa frukt

150 700

204 600

..

8,40

..

24 300