Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2009

JO 28 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2d. Plantskoleväxter

2d. Nursery plants

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2008

2009

2008

2009

2008

2009

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Barrväxter

13 400

13 2001

43,20

41,80

300

3002

Bärbuskar

3 400

3 4001

30,60

..

100

..

Fruktträd

57 900

63 2001

94,20

..

600

..

Häck- och landskapsv.

16 000

17 9001

6,40

..

2 500

..

Jordgubbsplantor

8 500

9 7001

..

..

..

..

Klängväxter

1 200

1 3001

..

..

..

..

Lövfällande träd

280 700

290 7001

663,40

688,00

400

4002

Perenner

66 200

74 9001

11,50

12,20

5 800

6 1002

Prydnadsbuskar

53 400

60 7001

34,00

35,90

1 600

1 7002

Rosor

7 800

9 5001

27,80

29,90

300

3002

Övriga plantskolev.

39 600

44 3001

3,20

..

12 400

..

Summa plantskoleväxter

548 100

588 800

20,40

..

26 900

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.