Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2009

JO 28 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Köksväxter och bär i växthus

3a. Vegetables and berries in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2008

2009

2008

2009

2008

2009

tkr

tkr

kr/kg

kr/kg

ton

ton

Gurka

143 000

249 200

7,00

11,00

20 500

22 700

Jordgubbar

12 400

11 6001

53,00

58,70

230

2002

Kruksallat3

87 000

104 900

6,20

6,30

13 900

16 700

Huvud- & annan sallat3

29 700

34 0001

4,50

..

6 600

..

Kryddväxter3

200 600

182 900

6,60

6,70

30 500

27 400

Melon

500

6001

13,30

..

40

..

Tomat

179 400

150 300

11,10

11,10

16 200

13 600

Övriga köksväxter

17 900

20 1001

..

..

..

..

Summa köksväxter i växthus

670 500

753 600

..

..

..

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2 ) Skattad kvantitet.

3) För kruksallat, kryddväxter, huvudsallad och annat sallat redovisas kvantiteten i 1 000 st och priset i kr/st.