Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2009

JO 28 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Snittblommor i växthus

3b. Cut flowers in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2008

2009

2008

2009

2008

2009

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Alstroemeria

100

1001

..

..

..

..

Krysantemum

1 100

1 2001

5,50

..

200

..

Rosor

11 800

12 9001

3,70

3,80

3 200

3 4002

Övriga snittblommor

700

8001

3,50

..

200

..

Summa snittblommor

13 700

15 000

..

..

..

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.