Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2009

JO 28 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3c. Lökblommor till snitt i växthus

3c. Bulbous cut flowers in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2008

2009

2008

2009

2008

2009

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Narcisser

2 600

3 2001

5,70

..

500

..

Tulpaner

246 700

281 0001

2,00

2,10

125 700

132 8002

Övriga lökblommor

1 300

1 5001

2,60

..

500

..

Summa lökblommor

250 600

285 700

2,00

..

126 700

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.