Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2010

JO 28 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Utvecklingen av produktionsvärde 2001–2005

1a. Development of production value 2001–2005

Produktgrupp

Värde

Värde

Värde

Värde

Värde

2001

2002

2003

2004

2005

tkr

tkr

tkr

tkr

tkr

Köksväxter på friland

633 500

667 300

748 300

786 700

809 500

Frukt

124 900

118 200

152 600

143 300

130 100

Bär

187 100

155 200

258 600

260 300

314 000

Plantskoleväxter

400 700

423 900

447 600

338 700

401 100

Snittblommor på friland1

10 000

..

..

..

..

Summa frilandsodling

1 356 200

1 364 600

1 607 100

1 529 000

1 654 700

Köksväxter och bär i växthus

650 600

713 600

629 500

575 600

687 200

Snittblommor i växthus

58 800

38 000

29 000

29 300

12 800

Lökblommor till snitt i växthus

218 100

227 300

240 900

270 200

279 800

Lökblommor i kruka i växthus

100 400

115 300

125 300

132 400

142 300

Krukväxter

416 100

458 600

475 900

408 000

419 800

Utplanteringsväxter

150 300

165 300

174 800

165 700

201 600

Summa växthusodling

1 594 300

1 718 100

1 675 400

1 581 200

1 743 500

TOTALT

2 950 500

3 082 100

3 282 500

3 110 200

3 398 200

Sticklingar och småplantor

284 300

216 400

135 500

158 500

128 300


1) Produktion av snittblommor på friland har i princip upphört.