Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2010

JO 28 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

4. Sammanfattning av produktgrupp

4. Summary of groups of products

Produktgrupp

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2009

2010

2009

2010

2009

2010

tkr

tkr

 

 

 

 

Köksväxter på friland

690 700

757 000

..

..

..

..

Frukt

175 400

236 400

..

..

..

..

Bär

265 500

270 800

..

..

..

..

Plantskoleväxter

588 800

630 300

..

..

..

..

Summa frilandsodling

1 720 400

1 894 500

..

..

..

..

Köksväxter och bär i växthus

753 600

882 300

..

..

..

..

Snittblommor i växthus

15 000

12 100

..

..

..

..

Lökblommor till snitt i växthus

285 700

285 400

..

..

..

..

Lökblommor i kruka i växthus

122 500

114 000

..

..

..

..

Krukväxter

443 300

463 300

..

..

..

..

Utplanteringsväxter

135 800

143 100

..

..

..

..

Summa växthusodling

1 755 900

1 900 200

..

..

..

..

TOTALT

3 476 300

3 794 700

..

..

..

..

Sticklingar och småplantor

122 000

126 500

..

..

..

..


Anm. Vissa grupper går inte att summera då kvantiteten redovisas i ton eller 1 000 st och priset redovisas i kr/kg eller i kr/st.