Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2010

JO 28 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Köksväxter på friland

2a. Field vegetables

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2009

2010

2009

2010

2009

2010

tkr

tkr

kr/kg

kr/kg

ton

ton

Blomkål

43 200

28 000

8,60

6,80

5 000

4 100

Gurka

24 400

24 600

3,10

3,10

7 900

7 900

Isbergssallat

104 900 

145 100

3,70

6,00

28 500

24 100

Kålrot

21 8001

22 3001

..

..

..

..

Majs

5 6001

5 7001

..

..

..

..

Matlök

69 900

118 700

1,90

3,20

37 000

36 900

Morot

167 300

121 900

1,40

1,50

122 600

83 000

Purjolök

32 8001

32 7001

5,402

6,802

6 100

4 800

Rödbeta

11 8001

12 1001

..

..

..

..

Vitkål

38 900

59 400

2,20

2,90

18 000

20 800

Övriga köksväxter

170 1001

186 5001

..

..

..

..

Summa köksväxter

690 700

757 000

..

..

..

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad prisutveckling.