Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2011

JO 28 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2c. Bär

2c. Berries

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2010

2011

2010

2011

2010

2011

tkr

tkr

kr/kg

kr/kg

ton

ton

Hallon

21 3001

35 000

..

81,00

..

400

Jordgubbar

245 400

433 700

21,30

34,30

11 500

12 700

Svarta vinbär

2 2001

2 700

..

9,80

..

300

Övriga bär

2 0001

3 500

..

..

..

..

Summa bär

270 800

474 900

..

..

..

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.