Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2011

JO 28 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2d. Plantskoleväxter

2d. Nursery plants

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2010

2011

2010

2011

2010

2011

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Barrväxter

14 3001

7 300

45,10

40,90

3002

200

Bärbuskar

3 6001

7 300

..

40,00

..

200

Fruktträd

66 1001

62 800

..

110,20

..

600

Häck- och landskapsv.

18 7001

31 000

..

6,10

..

5 100

Jordgubbsplantor

10 2001

51 600

..

6,50

..

8 000

Klängväxter

1 4001

3 700

..

44,30

..

100

Lövfällande träd

318 7001

433 300

755,70

1 159,00

4002

400

Perenner

78 3001

77 700

12,80

14,30

6 1002

5 400

Prydnadsbuskar

62 0001

52 300

36,70

36,00

1 7002

1 500

Rosor

10 6001

17 700

33,40

62,70

3002

300

Övriga plantskolev.

46 4001

3 500

..

3,30

..

1 100

Summa plantskoleväxter

630 300

748 200

..

33,00

..

22 700


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.