Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2012

JO 28 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3g. Produktion, avräkningspris & värde, sticklingar & småplantor i växthus 2011–2012

3g. Production, output price & value, greenhouse-grown cuttings & small plants 2011–2012

 

Produktion (miljoner st)

 

Pris (kr/styck)

 

Värde (miljoner kronor)

 

2011

2012

 

2011

2012

 

2011

2012

S:a sticklingar & småplantor

183,4

..

 

1,5

..

 

277,0

302,7


Anmärkning: Kursiverade värden indikerar skattningar, där data för kvantitet och/eller pris saknas. Summan betecknas som skattad om mer än 10 % utgörs av skattade värden.