Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2013

JO 28 SM 1401, korrigerad version 2014-08-27

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Utveckling av produktionsvärde 2008–2013

1b. Production value development 2008–2013

 

Värde (miljoner kronor)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Frilandsodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

648,7

690,7

757,0

1 114,7

1 158,9

1 201,1

Frukt

204,6

175,4

236,4

212,3

275,5

307,0

Bär

317,7

265,5

270,8

474,9

540,7

505,6

Plantskoleväxter

548,1

588,8

630,3

748,2

853,6

793,2

Summa frilandsodling

1 719,1

1 720,4

1 894,5

2 550,1

2 828,7

2 806,9

Växthusodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter och bär

670,5

753,6

882,3

843,7

931,7

933,1

Snittblommor

13,7

15,0

12,1

7,8

9,1

9,3

Lökblommor till snitt

250,6

285,7

285,4

294,9

302,1

285,0

Lökblommor i kruka

106,6

122,5

114,0

158,1

166,2

153,2

Krukväxter

417,0

443,3

463,3

372,0

427,4

398,7

Utplanteringsväxter

120,8

135,8

143,1

115,2

125,6

119,5

Summa växthusodling

1 579,2

1 755,9

1 900,2

1 791,7

1 962,1

1 898,8

Summa totalt

3 298,3

3 476,3

3 794,7

4 341,8

4 790,8

4 705,7

Sticklingar och småplantor

110,8

122,0

126,5

277,0

302,7

283,2