Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8.a. Odling av frukt på friland 2002 (äpple, päron, plommon). Län.

8.a. Outdoor cultivation of fruit 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Äpple

Päron

Plommon

Areal, hektar

Skörd,

ton

Antal

företag

Areal, hektar

Skörd,

ton

Antal

företag

Areal, hektar

Skörd,

ton

Antal

företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

18,5

76

8

0,8

..

..

3,9

..

4

Uppsala län

22,3

..

4

-

-

-

0,6

..

..

Södermanlands län

5,0

..

..

0,9

..

..

-

-

-

Östergötlands län

5,9

..

..

1,1

..

..

0,5

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

74

1 170

9

1,1

..

3

7,8

35

7

Kronobergs län

30,7

66

11

4,4

..

4

13,6

104

19

Kalmar län

2,3

..

..

0,1

..

..

0,1

..

..

Gotlands län

6,7

..

..

-

-

-

8,7

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

11,3

172

6

2,9

..

3

1,0

..

3

Skåne län

1 128,2

16 115

174

153,8

1 932

90

75,2

320

80

Hallands län

14,4

..

4

4,7

..

4

2,8

9

7

Västra Götalands län

6,9

..

4

1,0

..

..

0,5

..

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

0,8

..

..

-

-

-

0,1

..

..

Örebro län

1,4

..

..

-

-

-

0,1

..

..

Västmanlands län

5,0

..

..

1,0

..

..

5,0

..

..

Dalarnas län

-

-

-

-

-

-

0,5

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

1 333,6

18 005

231

171,7

1 972

111

169,4

495

135

1999

1 530,7

18 006

296

184,7

1 159

133

101,2

388

148

1996

1 668,0

17 053

347

242,0

1 281

170

138,0

557

167