Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8.b. Odling av frukt på friland 2002 (körsbär och totalt). Län.

8.b. Outdoor cultivation of fruit 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Körsbär

Totalt

Areal, hektar

Skörd,

ton

Antal

företag

Areal, hektar

Antal

företag

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

23,2

16

Uppsala län

-

-

-

22,9

4

Södermanlands län

-

-

-

5,9

5

Östergötlands län

-

-

-

7,5

..

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

4,7

18

5

87,7

13

Kronobergs län

5,2

..

..

102,9

23

Kalmar län

1,3

..

..

3,8

4

Gotlands län

0,3

..

..

15,7

4

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

127,7

503

24

142,9

28

Skåne län

21,5

78

22

1 378,7

220

Hallands län

1,2

..

..

23,1

8

Västra Götalands län

24,3

..

4

32,7

10

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

0,9

..

Örebro län

-

-

-

1,5

5

Västmanlands län

1,4

..

3

12,4

5

Dalarnas län

-

-

-

-

..

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2002

187,6

621

65

1 861,9

350

1999

194,8

196

73

2 011,4

365

1996

184,0

77

82

2 231,0

425