Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Arealer och antal företag med växthusodling 1999 och 2002. Län.

14. Areas and number of holdings with greenhouse cultivation 1999 and 2002. Counties.

Län

1999

2002

Yta,

kvm

Antal

företag

Yta,

kvm

Antal

företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

252 093

98

285 184

96

Uppsala län

25 859

23

23 062

24

Södermanlands län

67 741

35

67 190

29

Östergötlands län

146 635

67

132 412

58

 

 

 

 

 

Jönköpings län

53 550

39

42 913

35

Kronobergs län

29 136

27

41 577

25

Kalmar län

55 076

36

41 407

35

Gotlands län

42 725

19

53 714

17

 

 

 

 

 

Blekinge län

99 643

33

105 463

30

Skåne län

1 564 950

354

1 684 278

313

Hallands län

219 569

80

203 558

75

Västra Götalands län

280 992

171

252 582

150

 

 

 

 

 

Värmlands län

40 613

29

40 564

27

Örebro län

45 123

32

44 803

31

Västmanlands län

72 891

28

73 943

30

Dalarnas län

44 140

40

41 399

35

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

58 667

33

52 668

26

Västernorrlands län

47 559

34

43 577

34

Jämtlands län

13 083

18

17 375

17

Västerbottens län

67 748

35

75 330

31

Norrbottens län

45 433

33

49 914

25

 

 

 

 

 

Hela riket

3 273 226

1 264

3 372 913

1 143