Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18.a. Odling av snittblommor i växthus under 2002 (rosor, krysantemum, alstroemeria). Län.

18.a. Cultivation of cut flowers in greenhouses 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Ros

Krysantemum

Alstroemeria

Yta,

kvm

Skörd, 1000 st

Antal företag

Yta,

kvm

Skörd, 1000 st

Antal företag

Yta,

kvm

Skörd, 1000 st

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

35 150

4 427

7

1 500

..

..

850

..

..

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

340

..

..

-

-

-

Östergötlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

5 551

..

..

-

-

-

530

..

..

Kronobergs län

-

-

-

75

..

..

-

-

-

Kalmar län

-

-

-

670

..

3

-

-

-

Gotlands län

-

-

-

40

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

630

..

3

-

-

-

Skåne län

20 551

1 911

5

2 855

74

5

2 820

..

3

Hallands län

-

-

-

4 720

44

9

-

-

-

Västra Götalands län

9 800

..

..

6 708

228

6

630

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

7 200

..

..

400

..

..

-

-

-

Dalarnas län

-

-

-

50

..

..

50

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

16

..

..

-

-

-

4

..

..

Norrbottens län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

78 268

10 032

17

17 988

432

33

4 884

477

10

1999

92 023

13 303

23

24 997

679

56

5 195

794

8

1996

102 726

16 179

27

32 970

1000

88

15 909

2 073

15