Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21.c. Odling av krukväxter i växthus 2002 (primula, marguerite, gröna växter, praktpetunia). Län.

21.c. Cultivation of potted plants 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Primula

Marguerite

Gröna växter

Praktpetunia, stor

och småblommig

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

..

3

214

19

..

4

111

25

Uppsala län

-

-

4

6

-

-

31

10

Södermanlands län

..

3

62

6

..

3

82

12

Östergötlands län

..

..

62

16

65

9

31

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

..

..

13

6

-

-

9

12

Kronobergs län

..

..

13

7

..

3

22

13

Kalmar län

..

3

24

15

7

5

16

20

Gotlands län

-

-

..

3

-

-

9

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

..

3

25

11

..

3

19

8

Skåne län

947

21

1 547

35

720

25

459

48

Hallands län

..

4

172

13

32

8

94

14

Västra Götalands län

..

3

204

30

118

14

81

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

..

..

20

8

..

..

17

8

Örebro län

..

3

4

6

..

4

36

16

Västmanlands län

..

..

67

8

..

4

50

11

Dalarnas län

-

-

12

10

..

3

29

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

..

..

20

10

..

..

94

13

Västernorrlands län

-

-

25

10

-

-

42

17

Jämtlands län

-

-

2

7

..

..

7

10

Västerbottens län

..

..

75

10

..

4

69

10

Norrbottens län

-

-

3

6

..

3

15

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

1 516

51

2 569

242

1 089

95

1 319

335

1999

1 302

58

1 965

246

1 387

113

1)

1)

1996

1)

1)

1)

1)

1 754

132

1)

1)


 

1) Denna sort redovisas ej separat detta år, utan ingår i övriga krukväxter.