Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Arealer och antal företag med växthusodling 2002 och 2005. Län.

11. Areas and number of holdings with greenhouse cultivation 2002 and 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

2002

2005

Yta,
kvm

Antal
företag

Yta,
kvm

Antal
företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

285 184

96

246 935

80

Uppsala län

23 062

24

22 822

24

Södermanlands län

67 190

29

51 378

23

Östergötlands län

132 412

58

131 868

56

 

 

 

 

 

Jönköpings län

42 913

35

50 767

31

Kronobergs län

41 577

25

25 184

16

Kalmar län

41 407

35

54 612

32

Gotlands län

53 714

17

15 053

14

 

 

 

 

 

Blekinge län

105 463

30

79 118

29

Skåne län

1 684 278

313

1 523 861

267

Hallands län

203 558

75

172 193

58

Västra Götalands län

252 582

150

235 432

128

 

 

 

 

 

Värmlands län

40 564

27

34 359

24

Örebro län

44 803

31

41 611

25

Västmanlands län

73 943

30

69 921

20

Dalarnas län

41 399

35

30 613

31

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

52 668

26

49 053

23

Västernorrlands län

43 577

34

38 432

29

Jämtlands län

17 375

17

16 903

17

Västerbottens län

75 330

31

66 205

23

Norrbottens län

49 914

25

57 139

21

 

 

 

 

 

Hela riket

3 372 913

1 143

3 013 459

971