Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15.b. Odling av snittblommor i växthus 2005 (övriga snittblommor, totalt). Län.

15.b. Cultivation of cut flowers in greenhouses 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Övriga snittblommor

Totalt

Yta,
kvm

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

2 700

109

3

15 980

1 309

7

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

110

..

..

110

..

..

Östergötlands län

1 400

20

3

1 400

20

3

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

4 630

..

..

Kronobergs län

-

-

-

150

..

..

Kalmar län

400

..

..

1 160

19

4

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

380

..

..

990

18

3

Skåne län

2 288

35

3

7 938

334

9

Hallands län

800

..

..

4 100

91

5

Västra Götalands län

1 000

..

..

6 760

138

6

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

7 200

..

..

Dalarnas län

50

..

..

63

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

250

..

..

250

..

..

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

9 378

240

19

50 731

3 805

45

2002

13 322

433

26

114 462

11 383

64

1999

38 133

2 495

28

160 348

17 271

90