Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18.a. Odling av krukväxter i växthus 2005 (begonia, krysantemum, cyklamen, julstjärna). Län.

18.a. Cultivation of potted plants in greenhouses 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Begonia

Krysantemum

Cyklamen

Julstjärna

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

136

12

93

3

142

10

546

19

Uppsala län

..

..

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

7

4

-

-

38

7

232

10

Östergötlands län

14

8

-

-

101

7

176

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

..

..

..

..

15

3

75

7

Kronobergs län

4

3

-

-

9

4

129

5

Kalmar län

14

9

-

-

14

6

48

9

Gotlands län

..

..

..

..

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

..

..

..

..

9

5

Skåne län

2 539

15

1 335

14

318

19

2 057

35

Hallands län

40

5

..

..

77

5

382

11

Västra Götalands län

428

21

1

3

288

13

451

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

2

3

..

..

..

..

..

..

Örebro län

42

4

..

..

..

..

142

6

Västmanlands län

130

7

-

-

80

4

81

5

Dalarnas län

5

3

..

..

..

..

29

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

34

10

..

..

..

..

41

6

Västernorrlands län

26

12

-

-

-

-

39

5

Jämtlands län

4

6

..

..

..

..

4

3

Västerbottens län

17

7

-

-

..

..

54

8

Norrbottens län

12

8

..

..

-

-

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

3 463

142

2 089

33

1 140

89

4 592

170

2002

5 066

204

2 506

36

1 290

125

6 112

224

1999

7 891

248

2 925

42

1 335

142

6 646

273