Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18.b. Odling av krukväxter i växthus 2005 (pelargon, saintpaulia, kalanchoe, impatiens). Län.

18.b. Cultivation of potted plants in greenhouses 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Pelargon

Saintpaula

Kalanchoe

Impatiens

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

1 414

40

282

5

..

..

184

13

Uppsala län

87

12

-

-

-

-

6

6

Södermanlands län

316

16

..

..

-

-

11

7

Östergötlands län

400

35

6

3

-

-

28

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

191

14

-

-

-

-

13

5

Kronobergs län

167

9

-

-

-

-

5

3

Kalmar län

147

23

-

-

..

..

16

12

Gotlands län

11

5

-

-

-

-

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

74

12

-

-

-

-

6

3

Skåne län

3 874

84

..

..

5 228

6

704

26

Hallands län

1 147

23

..

..

..

..

50

7

Västra Götalands län

1 108

60

833

6

126

5

115

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

220

11

..

..

-

-

39

6

Örebro län

286

18

..

..

-

-

35

9

Västmanlands län

197

14

-

-

-

-

89

8

Dalarnas län

135

16

..

..

..

..

8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

316

17

-

-

-

-

6

6

Västernorrlands län

135

19

-

-

..

..

4

7

Jämtlands län

21

11

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

205

13

..

..

-

-

14

9

Norrbottens län

95

13

-

-

-

-

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

10 547

465

1 600

24

5 382

18

1 338

173

2002

11 352

548

2 099

26

3 934

26

1 838

184

1999

10 647

537

2 463

27

3 166

30

1 793

227