Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19.a. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2005 (petunia, tagetes, pensé, lobelia). Län.

19.a. Cultivation of bedding plants in greenhouses 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Petunia

Tagetes

Pensé

Lobelia

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

538

30

423

40

1 793

39

439

32

Uppsala län

81

12

90

14

290

11

63

12

Södermanlands län

196

14

125

15

427

15

330

16

Östergötlands län

296

35

463

36

1 406

26

266

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

82

13

119

17

394

15

84

13

Kronobergs län

62

13

76

13

272

10

58

12

Kalmar län

118

23

125

24

358

20

131

24

Gotlands län

14

6

11

6

22

6

10

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

75

17

96

16

594

11

151

16

Skåne län

1 690

66

1 333

73

7 321

80

1 349

71

Hallands län

836

26

233

22

2 232

24

492

20

Västra Götalands län

291

50

317

54

2 527

53

301

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

135

15

101

15

378

12

138

15

Örebro län

163

18

591

20

826

16

225

20

Västmanlands län

235

13

390

13

549

13

373

12

Dalarnas län

109

20

83

20

227

18

112

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

199

17

150

18

579

20

208

18

Västernorrlands län

197

24

166

24

624

25

312

24

Jämtlands län

54

12

22

13

192

13

51

12

Västerbottens län

436

16

222

15

772

13

450

16

Norrbottens län

196

16

121

16

197

15

162

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

6 002

456

5 254

484

21 978

455

5 705

460

2002

7 736

557

5 879

586

23 891

522

7 040

545

1999

9 827

583

7 110

593

20 758

533

7 605

552