Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2005 för växthus med uppvärmning (fördelning efter material). Län.

22.a. Greenhouse area in square meters on 31 December 2005, for greenhouses with heating (distributed by material). Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Enkelglas

Annat enkelskiktat material

Enkelglas i tak, flerskiktat material i väggar

Flerskiktat hårt material

Flerskiktat mjukt material

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

66 997

8 249

63 348

72 623

21 222

232 439

Uppsala län

4 658

890

1 616

6 788

4 818

18 770

Södermanlands län

7 272

1 343

16 170

17 637

3 315

45 737

Östergötlands län

29 672

5 608

42 532

17 253

25 665

120 730

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

10 805

6 386

5 590

16 996

3 231

43 008

Kronobergs län

9 823

600

1 978

6 425

2 700

21 526

Kalmar län

21 170

760

11 395

12 766

4 168

50 259

Gotlands län

4 753

585

4 496

1 850

850

12 534

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

15 745

3 286

48 315

1 045

1 400

69 791

Skåne län

653 987

27 200

606 859

81 579

60 284

1 429 909

Hallands län

102 732

4 220

35 429

16 140

1 150

159 671

Västra Götalands län

81 680

12 723

57 060

46 815

5 697

203 975

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

11 273

2 355

3 620

4 364

2 437

24 049

Örebro län

7 942

3 287

3 996

21 495

1 700

38 420

Västmanlands län

32 081

1 160

11 601

9 687

9 446

63 975

Dalarnas län

4 160

3 120

2 050

14 995

3 287

27 612

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

2 254

2 552

340

18 737

21 680

45 563

Västernorrlands län

1 784

3 526

745

19 390

4 840

30 285

Jämtlands län

860

729

1 252

8 910

3 382

15 133

Västerbottens län

5 115

19 660

-

33 230

4 880

62 885

Norrbottens län

-

12 167

-

21 313

10 602

44 082

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 074 763

120 406

918 392

450 038

196 754

2 760 353