Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27.b. Antal sysselsatta inom trädgårdsnäringen 2005 (ej familjemedlemmar). Län.

27.b. Number of occupied persons in horticulture holdings in 2005 (non-family members). Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal eller 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation or 200 square meters greenhouse area.

Län

Högst 449

tim/år

450-899

tim/år

900-1349

tim/år

1350-1799

tim/år

Över 1799

tim/år

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

401

28

41

68

309

847

Uppsala län

150

10

4

7

3

174

Södermanlands län

120

30

21

23

13

207

Östergötlands län

667

85

50

30

17

849

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

223

39

8

12

6

288

Kronobergs län

102

27

5

19

6

159

Kalmar län

887

49

14

11

37

998

Gotlands län

321

52

12

10

50

445

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

1 289

219

23

94

22

1 647

Skåne län

4 547

1 245

385

483

420

7 080

Hallands län

505

121

26

34

57

743

Västra Götalands län

731

142

80

67

184

1 204

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

257

13

13

4

209

496

Örebro län

159

8

6

18

11

202

Västmanlands län

85

8

8

3

71

175

Dalarnas län

153

14

6

5

28

206

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

328

8

7

6

6

355

Västernorrlands län

196

10

6

22

2

236

Jämtlands län

103

-

2

2

13

120

Västerbottens län

125

17

3

18

7

170

Norrbottens län

127

17

12

6

8

170

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

11 476

2 142

732

942

1 479

16 771