Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Arealer och antal företag med frilandsodling 2002 och 2005. Län.

6. Areas of open ground and number of holdings 2002 and 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

2002

2005

Areal,
hektar

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

182,5

52

150,2

47

Uppsala län

63,1

28

75,9

30

Södermanlands län

294,4

29

71,0

31

Östergötlands län

574,5

99

565,0

101

 

 

 

 

 

Jönköpings län

253,1

63

235,5

55

Kronobergs län

70,7

44

47,9

25

Kalmar län

776,5

128

825,3

115

Gotlands län

637,7

97

665,1

88

 

 

 

 

 

Blekinge län

587,8

110

601,8

109

Skåne län

6 099,5

727

6 771,8

646

Hallands län

650,0

146

553,2

123

Västra Götalands län

863,5

197

876,5

187

 

 

 

 

 

Värmlands län

110,4

37

163,4

32

Örebro län

180,2

59

141,9

47

Västmanlands län

68,0

20

61,1

19

Dalarnas län

133,6

31

182,8

32

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

77,3

31

68,5

34

Västernorrlands län

92,8

32

75,1

30

Jämtlands län

106,4

28

104,8

24

Västerbottens län

52,3

30

96,8

30

Norrbottens län

206,6

56

222,9

48

 

 

 

 

 

Hela riket

12 080,9

2 044

12 556,5

1 853