Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.a. Odling av köksväxter på friland 2005 (gurka, matlök, purjolök). Län.

7.a. Outdoor cultivation of vegetables 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Gurka

Matlök

Purjolök

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

1,0

5

5

4,5

46

14

1,3

12

6

Uppsala län

0,8

8

3

0,7

7

5

1,2

10

4

Södermanlands län

-

-

-

0,3

..

..

0,2

..

..

Östergötlands län

11,9

251

5

100,8

4 132

18

1,1

21

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

0,1

..

..

0,8

..

..

0,2

..

..

Kronobergs län

-

-

-

0,6

8

4

0,6

..

..

Kalmar län

93,6

3 388

24

214,4

6 291

38

0,4

7

3

Gotlands län

5,5

366

8

17,0

331

19

1,6

15

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

56,1

4 307

18

18,6

246

14

6,5

188

9

Skåne län

48,9

3 107

20

464,1

17 276

91

92,9

2 529

26

Hallands län

0,3

..

..

17,4

151

19

13,7

513

6

Västra Götalands län

2,8

56

10

5,9

40

16

5,3

107

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

0,1

..

..

1,6

15

5

0,1

..

..

Örebro län

0,6

..

..

1,2

23

6

0,2

..

..

Västmanlands län

-

-

-

0,9

7

3

0,7

3

3

Dalarnas län

-

-

-

0,8

8

4

0,3

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,3

..

..

0,7

4

3

0,2

..

..

Västernorrlands län

4,0

..

..

1,0

3

3

0,3

..

..

Jämtlands län

-

-

-

0,4

..

..

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

50,4

18

3

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

0,6

1

3

0,1

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

226,0

11 503

102

902,7

28 614

274

126,9

3 424

92

2002

278,5

12 313

117

805,1

23 228

311

98,8

2 574

115

1999

293,3

13 276

159

790,7

35 283

313

138,2

3 245

105