Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.e. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2008 (prydnadsbuskar, rosor). Län.

10.e. Outdoor and container cultivation of nurseries 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Prydnadsbuskar

Rosor

På friland

I container

På friland

I container

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

1,0

..

..

0,1

..

..

-

-

-

-

-

-

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

0,1

..

..

-

-

-

0,2

..

..

Östergötlands län

0,1

..

..

0,0

..

..

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

0,1

..

..

-

-

-

-

-

-

Kronobergs län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar län

0,4

..

..

-

-

-

-

-

-

0,1

..

..

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

0,5

..

..

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne län

17,5

305

9

10,4

863

8

3,4

174

4

0,6

42

3

Hallands län

-

-

-

0,5

..

..

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands län

5,5

80

5

5,1

194

5

0,1

..

..

0,1

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

0,5

..

..

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas län

-

-

-

0,0

..

..

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,0

..

..

1,5

..

..

0,0

..

..

0,1

..

..

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

0,7

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

0,0

..

..

-

-

-

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

25,1

404

19

18,2

1 166

24

3,9

189

7

1,0

91

10

2005

22,0

373

22

22,7

1 328

26

9,9

474

9

3,0

110

14

2002

37,3

709

37

25,4

1 195

32

23,2

552

19

3,4

117

13

1999

83,0

1 638

44

16,1

995

36

20,7

1 005

19

1,3

47

13