Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Köksväxter på friland 2014. Areal, skörd och antal företag efter län
(isbergssallat–jordärtskocka)

6b. Outdoor vegetables 2014. Area, harvest and number of holdings by county

 

 

Isbergssallat

 

Annan sallat

 

Jordärtskocka

Län

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

Stockholms

 

..

..

..

 

10

109

12

 

0

2

4

Uppsala

 

..

..

..

 

1

3

5

 

..

..

..

Södermanlands

 

..

..

..

 

1

2

7

 

0

1

3

Östergötlands

 

..

..

..

 

1

4

3

 

..

..

..

Jönköpings

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

 

-

-

-

 

2

11

5

 

-

-

-

Gotlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Blekinge

 

9

185

3

 

1

2

3

 

1

6

3

Skåne

 

1 139

29 309

26

 

586

5 083

29

 

59

937

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

..

..

..

 

10

132

5

 

2

17

2

Västra Götalands

 

8

114

5

 

1

3

6

 

3

26

7

Värmlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

Örebro

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

Västmanlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

..

..

..

 

2

21

6

 

0

1

4

Gävleborgs

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

 

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

Jämtland

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

1 168

29 774

55

 

619

5 394

100

 

86

1 126

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

1 128

25 830

73

 

263

2 489

23

 

31

..

12

2008

 

1 222

28 482

74

 

..

..

..

 

21

..

11

2005

 

1 211

27 199

84

 

..

..

..

 

16

..

10

2002

 

1 092

23 350

114

 

94

865

63

 

12

..

12

1999

 

687

19 325

138

 

39

538

42

 

4

..

7

Genomsnitt 1999–2011

 

1 068

24 837

97

 

..

..

43

 

17

..

10


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.