Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Köksväxter på friland 2017. Areal, skörd och antal företag efter län
(blomkål–brysselkål)

6a. Outdoor vegetables 2017. Area, harvest and number of holdings by county

 

 

Blomkål

 

Broccoli

 

Brysselkål

Län

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

Stockholms

 

1

6

4

 

1

2

8

 

..

..

..

Uppsala

 

5

39

5

 

7

25

5

 

..

..

..

Södermanlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

 

13

462

4

 

9

42

6

 

-

-

-

Jönköpings

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

 

..

..

..

 

2

16

5

 

..

..

..

Gotlands

 

1

8

3

 

1

5

5

 

0

2

3

Blekinge

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

Skåne

 

372

6 478

22

 

271

2 478

24

 

35

349

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

2

43

4

 

6

64

6

 

..

..

..

Västra Götalands

 

15

184

10

 

15

134

16

 

0

0

3

Värmlands

 

2

19

4

 

1

5

4

 

-

-

-

Örebro

 

1

3

5

 

1

2

6

 

..

..

..

Västmanlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

1

21

3

 

2

8

7

 

..

..

..

Gävleborgs

 

..

..

..

 

1

13

6

 

..

..

..

Västernorrlands

 

..

..

..

 

0

2

4

 

-

-

-

Jämtland

 

3

31

3

 

2

3

6

 

..

..

..

Västerbottens

 

1

6

3

 

2

8

5

 

-

-

-

Norrbottens

 

1

4

4

 

3

15

7

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

421

7 359

85

 

335

2 941

129

 

38

362

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

392

6 769

95

 

308

2 604

118

 

25

400

3

2011

 

293

5 830

94

 

255

2 138

114

 

..

..

..

2008

 

236

3 798

83

 

217

1 485

102

 

..

..

..

2005

 

311

5 450

96

 

246

1 944

117

 

..

..

..

2002

 

316

4 850

98

 

..

..

..

 

..

..

..

1999

 

341

6 028

105

 

..

..

..

 

..

..

..


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014–2017, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.