Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6h. Köksväxter på friland 2017. Areal, skörd och antal företag efter län
(andra betor–selleri & rotselleri)

6h. Outdoor vegetables 2017. Area, harvest and number of holdings by county

 

 

Andra betor

 

Rödkål

 

Selleri & rotselleri

Län

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

Stockholms

 

0

1

3

 

..

..

..

 

0

1

5

Uppsala

 

1

5

3

 

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

Östergötlands

 

3

94

5

 

..

..

..

 

..

..

..

Jönköpings

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

Kalmar

 

1

28

7

 

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

 

23

195

5

 

1

17

5

 

4

65

3

Blekinge

 

4

102

3

 

..

..

..

 

-

-

-

Skåne

 

14

159

14

 

19

806

11

 

55

1 451

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

4

44

6

 

..

..

..

 

4

57

4

Västra Götalands

 

1

21

7

 

8

232

8

 

1

15

4

Värmlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

Örebro

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

 

0

3

3

 

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

..

..

..

 

1

16

4

 

..

..

..

Gävleborgs

 

0

4

3

 

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Jämtland

 

..

..

..

 

0

1

3

 

..

..

..

Västerbottens

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

53

663

66

 

35

1 243

47

 

67

1 611

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

3

77

3

 

7

370

4

 

38

722

9

2011

 

..

..

..

 

..

..

..

 

48

1 051

10

2008

 

..

..

..

 

..

..

..

 

76

1 738

19

2005

 

..

..

..

 

..

..

..

 

58

..

16

2002

 

..

..

..

 

..

..

..

 

42

..

24

1999

 

..

..

..

 

..

..

..

 

53

..

38


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014–2017, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.