Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Sysselsatta i trädgårdsodling 2017. Antal personer efter arbetsintervall och län, Färre än 450 timmar per år–1 349 timmar per år

3a. Occupation in the horticultural production 2017. Number of persons by work time interval and county

 

Färre än 450 timmar per år
(antal personer)

 

450–899 timmar per år
(antal personer)

 

900–1 349 timmar per år
(antal personer)

Län

Familj

Övriga

Samtliga

 

Familj

Övriga

Samtliga

 

Familj

Övriga

Samtliga

Stockholms

55

160

215

 

19

97

116

 

22

49

71

Uppsala

46

136

182

 

11

7

18

 

9

3

12

Södermanlands

29

64

93

 

13

26

39

 

12

11

23

Östergötlands

75

303

378

 

32

91

123

 

16

43

59

Jönköpings

26

68

94

 

5

54

59

 

6

11

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

34

19

53

 

4

3

7

 

10

14

24

Kalmar

54

636

690

 

36

79

115

 

19

21

40

Gotlands

42

123

165

 

15

60

75

 

13

22

35

Blekinge

50

510

560

 

29

53

82

 

19

41

60

Skåne

350

2 025

2 375

 

150

1 089

1 239

 

133

721

854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

66

238

304

 

29

59

88

 

27

40

67

Västra Götalands

133

373

506

 

52

73

125

 

45

58

103

Värmlands

23

225

248

 

10

37

47

 

11

11

22

Örebro

39

38

77

 

10

6

16

 

11

6

17

Västmanlands

20

38

58

 

6

5

11

 

8

7

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

33

135

168

 

27

14

41

 

12

17

29

Gävleborgs

21

93

114

 

10

17

27

 

10

18

28

Västernorrlands

20

20

40

 

13

14

27

 

10

9

19

Jämtland

36

10

46

 

8

10

18

 

4

2

6

Västerbottens

34

28

62

 

6

16

22

 

14

19

33

Norrbottens

38

50

88

 

14

12

26

 

9

7

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 224

5 292

6 516

 

499

1 822

2 321

 

420

1 130

1 550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

1 172

6 096

7 268

 

580

1 598

2 178

 

409

1 191

1 600

2011

1 372

5 276

6 648

 

582

1 657

2 239

 

360

824

1 184

2008

1 534

6 963

8 497

 

697

1 584

2 281

 

433

908

1 341

2005

2 203

11 476

13 679

 

538

2 142

2 680

 

436

732

1 168