Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19a. Kruk- och utplanteringsväxter 2017. Skörd och antal företag efter län
(azalea–cyklamen)

19a. Potted plants 2017. Amount and number of holdings by county

 

Azalea

 

Begonia

 

Blomstertobak

 

Cyklamen

Län

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

Stockholms

88

4

 

133

10

 

15

12

 

50

5

Uppsala

-

-

 

3

3

 

4

8

 

-

-

Södermanlands

-

-

 

9

5

 

19

11

 

3

3

Östergötlands

..

..

 

4

9

 

6

12

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

9

4

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

 

14

4

 

3

4

 

..

..

Kalmar

..

..

 

4

7

 

1

6

 

5

3

Gotlands

-

-

 

-

-

 

..

..

 

..

..

Blekinge

-

-

 

4

4

 

5

5

 

17

3

Skåne

195

4

 

791

22

 

144

32

 

281

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

 

22

9

 

53

8

 

137

3

Västra Götalands

-

-

 

132

19

 

15

18

 

258

6

Värmlands

..

..

 

48

9

 

3

7

 

..

..

Örebro

..

..

 

22

9

 

2

8

 

5

3

Västmanlands

..

..

 

50

4

 

5

5

 

63

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

 

15

9

 

4

9

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

16

6

 

12

8

 

76

3

Västernorrlands

..

..

 

65

13

 

9

12

 

..

..

Jämtland

-

-

 

7

5

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

31

8

 

26

11

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

7

11

 

5

12

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

967

17

 

1 385

170

 

334

197

 

960

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

878

15

 

1 807

142

 

355

235

 

1 030

60

2011

954

15

 

2 728

112

 

346

194

 

1 141

55

2008

958

14

 

2 471

102

 

288

157

 

1 017

70

2005

..

..

 

3 463

142

 

..

..

 

1 140

89

2002

..

..

 

5 066

204

 

..

..

 

1 290

125

1999

..

..

 

7 891

248

 

..

..

 

1 335

142


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga krukväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.