Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5c. Köksväxter på friland 1999–2017. Areal, skörd och antal företag efter gröda (persilja–selleri & rotselleri)

5c. Outdoor vegetables 1999–2017. Area, harvest and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

Persilja

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

43

34

60

61

36

39

34

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

250

255

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

..

..

6,4

7,5

Antal företag

42

33

31

31

16

64

56

Pumpor

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

36

41

73

43

59

117

191

Skörd (ton)

..

..

..

711

864

2 138

3 506

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

16,5

14,6

18,3

18,4

Antal företag

35

36

52

36

34

91

104

Purjolök

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

138

99

127

144

181

175

147

Skörd (ton)

3 245

2 574

3 424

3 534

5 013

5 279

4 170

Avkastning (ton/ha)

23,5

26,0

27,0

24,5

27,7

30,2

28,4

Antal företag

105

115

92

94

84

75

77

Rabarber

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

13

17

15

11

13

24

30

Skörd (ton)

..

..

..

185

244

432

395

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

16,8

18,8

18,0

13,2

Antal företag

21

20

24

19

13

21

45

Rödbeta

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

303

255

288

276

331

453

445

Skörd (ton)

14 400

9 330

12 699

10 283

10 258

17 489

16 770

Avkastning (ton/ha)

47,5

36,6

44,1

37,3

31,0

38,6

37,7

Antal företag

162

177

159

170

166

197

186

Andra betor

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

..

..

..

..

..

3

53

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

77

663

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

..

..

30,8

12,5

Antal företag

..

..

..

..

..

3

66

Rödkål

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

..

..

..

..

..

7

35

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

370

1 243

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

..

..

52,9

35,5

Antal företag

..

..

..

..

..

4

47

Selleri & rotselleri

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

53

42

58

76

48

38

67

Skörd (ton)

..

..

..

1 738

1 051

722

1 611

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

22,9

21,9

19,0

24,0

Antal företag

38

24

16

19

10

9

43


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014–2017, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.