Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2012

JO 37 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Relativa medelfel för odlade arealer och skördar 2012

3. Relative standard error for cultivated areas and production 2012

 

Växthusodling

 

Frilandsodling

 

Tomat

Gurka

Kryddväxter

Kruk-sallat

 

Gurka

Matlök

Morot

Blomkål

Vitkål

Isbergssallat

Purjolök

Äpple

Jord-gubbar

Odlad areal

3 %

3 %

4 %

3 %

 

6 %

5 %

10 %

9 %

5 %

6 %

10 %

5 %

9 %

Produktion

3 %

3 %

1 %

1 %

 

6 %

6 %

11 %

9 %

5 %

8 %

12 %

5 %

11 %