STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:05

 

Energianvändning i växthus 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Antal växthusföretag, arealer och energiförbrukning efter region, 2002–2011. Specialiserad odling av prydnadsväxter.

7.    Holding count, areas and energy use by region 2002–2011. Specialized ornamental plant cultivation.

 

Växthusstorlek

 

 

 

200–999 kvm

 

1 000–1 999 kvm

 

2 000–4 999 kvm

 

5 000–9 999 kvm

 

10 000–85 500 kvm

 

Totalt

2011

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

Region 1

1210

8384

16

 

3358

35935

14

 

15032

115736

31

 

28251

182950

21

 

35428

282700

13

 

83280

625705

95

Region 2

2865

12636

21

 

5988

38279

25

 

16275

76530

23

 

15527

88615

9

 

8740

22200

3

 

49395

238260

81

Region 3

2590

14088

15

 

5732

32460

20

 

18647

94590

26

 

6110

40490

6

 

21594

133400

6

 

54673

315028

73

Region 4

2467

10958

19

 

3709

22535

16

 

5490

37387

12

 

-

-

-

 

-

-

-

 

11667

70880

47

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

9132

46066

71

 

18787

129209

75

 

55444

324243

92

 

49888

312055

36

 

65763

438300

22

 

199014

1249873

296

2008

16375

63039

112

 

31139

138308

104

 

84103

347666

118

 

57569

221903

34

 

101573

334798

23

 

290760

1105714

391

2005

34942

97403

177

 

57314

209020

154

 

158080

424394

145

 

105502

254580

40

 

121239

323923

23

 

477078

1309320

539

2002

75334

157555

235

 

116776

237834

174

 

174089

484819

160

 

99283

309748

45

 

124665

349475

19

 

590147

1539431

633