Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 60 SM 1401

Vattenbruk 2013
Aquaculture in Sweden in 2013
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Liten minskning av odlad matfisk år 2013
År 2013 producerades inom svenskt vattenbruk 9 888 ton matfisk i slaktad vikt, vilket motsvarar 11 663 ton i beräknad hel färskvikt. Detta är 6 % lägre än 2012 års produktion. Den slaktade fisken bestod till 84 % av regnbåge. Vidare producerades bl.a. 1 808 ton röding och 1 702 ton musslor. Det sammanlagda värdet av all produktion för konsumtion har beräknats till 357 miljoner kronor. Motsvarande värde för år 2012 var 340 miljoner kronor.

Produktionen av sättfisk och sättkräftor skattas till 1 016 ton. Även här är regnbåge den dominerande arten. Värdet av produktion för utsättning beräknas till 78 miljoner kronor.

 

Figur A. Produktion inom svenskt vattenbruk 1983–2013

Hel färskvikt, ton