Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 60 SM 1601

Vattenbruk 2015
Aquaculture in Sweden in 2015
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Korrigering 2017-05-24

Korrigering av tablå 2, 5, 6 och 18, samt av uppgifter om årtal på sida 6 och 12.

Produktionen inom vattenbruket minskar
År 2015 producerades inom svenskt vattenbruk 9 117 ton matfisk i slaktad vikt, vilket motsvarar 10 752 ton i beräknad hel färskvikt. Detta är 4 % lägre än 2014 och 14 % lägre än produktionen toppåret 2012. Den slaktade fisken bestod till 83 % av regnbåge. Vidare producerades bl.a. 1 675 ton röding och 1 525 ton musslor. Det sammanlagda värdet av all produktion för konsumtion har beräknats till 345 miljoner kronor. Motsvarande värde för år 2014 var 370 miljoner kronor.

Produktionen av sättfisk och sättkräftor skattas till 1 073 ton. Det är en minskning med 5 % jämfört med 2014. Även här är regnbåge den dominerande arten. Värdet av produktion för utsättning beräknas till 79 miljoner kronor.

 

Figur A. Produktion inom svenskt vattenbruk 1983–2015

Hel färskvikt, ton