Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2015

JO 60 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal laxungar utsatta i älvar och kustområden, 1000-tal

1. Number of fry of salmon released in rivers and coastal areas, thousands

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lule älv

557

603

525

586

574

561

466

537

520

 

Skellefte älv

123

120

181

148

136

131

140

131

120

Ume älv

101

145

91

96

133

51

103

113

85

Ångermanälven

197

192

215

222

226

237

227

208

284

Indalsälven

356

361

327

363

315

347

323

327

321

Ljungan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ljusnan

122

196

209

209

173

180

165

167

172

Dalälven

203

267

232

209

241

215

237

190

182

Stockholms ström

28

5

14

15

8

9

15

15

13

Mörrumsån

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Övriga

9

11

10

12

8

41

10

10

9

Summa Östersjön

1 696

1 900

1 804

1 860

1 814

1 772

1 686

1 698

1 706

Vättern, Vänern, Klarälven

188

202

123

104

167

192

197

196

148

Västkusten

195

153

192

177

164

180

160

168

164

Summa

2 079

2 255

2 119

2 140

2 145

2 144

2 043

2 062

2 018


Källa: Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet.