Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2015

JO 60 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

2. Antal havsöringsungar utsatta i älvar och kustområden, 1000-tal

2. Number of fry of trout released in rivers and coastal areas, thousands

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

Lule älv

82

96

108

118

126

127

101

102

107

Skellefte älv

29

29

7

39

52

28

35

34

31

Ume älv

23

22

41

30

33

12

29

36

22

Ångermanälven

47

44

49

35

39

54

54

55

49

Indalsälven

65

84

90

64

132

182

101

99

94

Ljungan

36

36

37

37

37

37

40

44

10

Ljusnan

164

64

58

58

49

54

54

55

55

Dalälven

57

51

86

64

55

82

67

77

93

Stockholms ström

16

17

18

19

8

16

18

26

29

Mörrumsån

10

13

11

14

36

15

15

15

16

Övriga

79

148

194

137

171

137

136

196

147

Summa Östersjön

608

604

699

615

738

744

650

739

656

Vättern, Vänern, Klarälven

49

59

66

62

108

57

90

115

146

Västkusten

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Summa

660

663

765

676

846

801

740

854

802


Källa: Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet.