Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12a. Höstraps. Skörd 2012. Ekologisk odling

12a. Winter rape. Harvest in 2012. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

40

2,8

..

..

..

Uppsala

10

..

..

130

6,9

..

..

..

Södermanlands

2

..

..

60

2,1

..

..

..

Östergötlands

26

2 460

3,5

420

5,7

1 000

3,5

67

Jönköpings

2

..

..

30

20,8

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

6

..

..

60

1,7

..

..

..

Gotlands

11

..

..

140

3,1

..

..

..

Blekinge

1

..

..

10

0,7

..

..

..

Skåne

19

..

..

240

0,8

..

..

..

Hallands

3

..

..

30

2,1

..

..

..

Västra Götalands

33

1 570

4,8

710

12,5

1 100

4,8

55

Värmlands

1

..

..

10

5,7

..

..

..

Örebro

2

..

..

10

1,0

..

..

..

Västmanlands

2

..

..

70

11,9

..

..

..

Dalarnas

2

..

..

20

19,3

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

90

0,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

30

2 660

2,3

360

2,2

1 000

2,3

64

Götalands norra slättbygder

53

1 860

3,5

1 030

8,6

1 900

3,5

55

Svealands slättbygder

19

..

..

310

4,1

..

..

..

Götalands skogsbygder

8

..

..

150

6,2

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

5

..

..

20

5,1

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

122

1 960

2,1

1 970

3,2

3 900

2,1

52

2011

85

1 470

5,6

1 490

2,6

2 200

5,5

47

2010

98

1 530

2,4

1 870

2,6

2 900

2,4

49

2009

69

1 430

2,5

1 370

2,0

2 000

2,5

40

2008

114

1 560

3,4

2 020

3,3

3 100

3,4

46

2007

107

1 710

2,9

2 000

4,0

3 400

2,9

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

1 540

.

1 750

.

2 700

.

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1301. Areal skördad som grönfoder ingår ej.