alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Höstraps. Skörd 2013. Konventionell odling

12b. Winter rape. Harvest in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

750

Uppsala

11

..

..

630

Södermanlands

30

2 240

7,4

940

Östergötlands

91

2 720

2,9

5 310

Jönköpings

5

..

..

190

Kronobergs

5

..

..

110

Kalmar

78

3 740

2,2

4 000

Gotlands

98

2 910

2,5

4 400

Blekinge

36

3 380

4,0

1 040

Skåne

422

3 490

0,9

45 350

Hallands

39

2 630

3,9

1 860

Västra Götalands

95

2 410

3,0

4 600

Värmlands

-

..

..

10

Örebro

9

..

..

210

Västmanlands

2

..

..

90

Dalarnas

2

..

..

20

Gävleborgs

1

..

..

40

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

333

3 480

1,0

34 620

Götalands mellanbygder

302

3 410

1,3

20 130

Götalands norra slättbygder

173

2 570

2,2

9 230

Svealands slättbygder

70

2 010

4,3

2 620

Götalands skogsbygder

58

2 960

4,2

2 640

Mellersta Sveriges skogsb

6

..

..

320

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

942

3 270

0,8

69 560

2012

969

3 770

0,6

59 810

2011

906

3 110

0,8

55 110

2010

1 061

3 120

0,6

69 930

2009

990

3 590

0,7

66 450

2008

1 093

3 380

0,7

59 820

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

3 390

.

62 220


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.