alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17a. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013. Ekologisk odling

17a. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2013. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13

..

..

220

15,4

..

..

..

Uppsala

32

11 620

5,0

760

86,1

8 900

8,2

..

Södermanlands

17

..

..

560

48,5

..

..

..

Östergötlands

37

11 680

6,6

760

70,2

8 900

11,9

..

Jönköpings

31

10 640

10,6

880

48,3

9 400

16,4

129

Kronobergs

25

9 910

4,5

460

42,0

4 500

12,2

..

Kalmar

23

12 550

9,7

430

21,6

5 400

17,5

79

Gotlands

31

9 800

5,9

530

54,5

5 200

8,6

..

Blekinge

9

..

..

90

27,5

..

..

..

Skåne

44

12 990

3,1

830

27,9

10 700

9,7

64

Hallands

23

11 830

8,6

620

38,9

7 300

13,6

..

Västra Götalands

74

11 330

6,2

5 070

62,6

57 500

9,7

79

Värmlands

61

6 610

6,2

1 770

72,1

11 700

7,0

..

Örebro

27

14 070

3,9

690

46,7

9 700

9,2

..

Västmanlands

7

..

..

340

224,7

..

..

..

Dalarnas

27

11 820

5,5

420

33,6

5 000

10,6

..

Gävleborgs

26

8 310

11,8

800

43,1

6 700

20,9

..

Västernorrlands

34

7 780

6,4

620

45,8

4 800

10,7

84

Jämtlands

38

8 900

5,8

770

55,7

6 900

8,5

59

Västerbottens

29

12 170

6,7

660

28,4

8 000

10,2

109

Norrbottens

18

..

..

250

21,3

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

250

13,7

..

..

..

Götalands mellanbygder

70

11 920

3,6

1 270

38,9

15 100

7,1

61

Götalands norra slättbygder

72

13 120

5,6

3 400

62,0

44 600

10,3

71

Svealands slättbygder

126

9 220

3,1

3 190

59,3

29 400

4,2

70

Götalands skogsbygder

136

10 120

5,5

4 350

51,0

44 000

8,9

99

Mellersta Sveriges skogsb

61

7 400

6,6

1 820

47,5

13 400

8,7

111

Nedre Norrland

99

8 690

5,1

2 300

49,3

20 000

8,0

80

Övre Norrland

52

10 910

6,2

1 010

26,8

11 100

8,7

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

626

10 370

2,3

17 670

48,2

183 200

3,6

79

2012

593

8 920

2,4

17 610

47,1

157 100

3,7

96

2011

622

8 910

2,9

16 390

44,5

146 000

4,7

94


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1401.