alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18b. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013. Konventionell odling

18b. Green maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

40

Uppsala

1

..

..

90

Södermanlands

1

..

..

60

Östergötlands

10

..

..

710

Jönköpings

6

..

..

140

Kronobergs

3

..

..

40

Kalmar

60

35 680

3,3

3 070

Gotlands

40

36 860

7,7

2 110

Blekinge

10

..

..

480

Skåne

67

38 780

4,2

4 630

Hallands

13

..

..

1 840

Västra Götalands

19

..

..

950

Värmlands

2

..

..

70

Örebro

1

..

..

30

Västmanlands

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

38

43 100

4,5

2 480

Götalands mellanbygder

127

37 040

2,9

7 750

Götalands norra slättbygder

16

..

..

1 050

Svealands slättbygder

8

..

..

370

Götalands skogsbygder

46

35 900

4,3

2 400

Mellersta Sveriges skogsb

1

..

..

100

Nedre Norrland

1

..

..

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

237

37 400

2,1

14 390

2012

197

32 910

2,4

13 780

2011

219

30 580

3,6

13 330


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)                                       Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).