alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Slåttervall och betesvall 2013. Ekologisk odling. Arealfördelning, hektar

24. Temporary grasses and grazings in 2013. Organic farming. Distribution of acreage, hectares

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

7 390

..

..

..

..

..

..

Uppsala

20

11 490

9 930

3,1

1 560

19,5

0

87,8

Södermanlands

25

13 160

11 010

5,2

2 040

26,6

110

61,9

Östergötlands

26

23 060

20 440

3,7

2 220

29,3

0

..

Jönköpings

24

12 940

11 990

2,9

930

37,5

10

92,5

Kronobergs

11

5 670

..

..

..

..

..

..

Kalmar

14

9 590

..

..

..

..

..

..

Gotlands

11

7 110

..

..

..

..

..

..

Blekinge

5

1 890

..

..

..

..

..

..

Skåne

31

12 290

10 060

4,7

1 680

28,0

200

69,4

Hallands

16

5 970

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

84

54 830

42 610

2,8

11 130

10,7

240

89,8

Värmlands

34

21 800

17 930

3,7

3 480

18,9

10

88,4

Örebro

17

10 420

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

8

6 150

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

20

10 100

8 120

6,2

1 820

27,7

170

67,1

Gävleborgs

21

12 540

10 850

2,9

1 610

19,7

90

90,9

Västernorrlands

13

9 230

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

24

11 100

10 020

3,4

770

37,0

80

91,6

Västerbottens

18

6 240

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

9

2 710

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

26

3 710

2 780

7,2

770

24,8

70

97,4

Götalands mellanbygder

31

18 270

14 250

5,0

3 750

19,3

140

95,7

Götalands n:a slättbygder

64

38 510

30 910

2,8

6 450

12,1

240

89,7

Svealands slättbygder

89

53 980

44 640

2,6

7 790

12,5

1 050

52,9

Götalands skogsbygder

94

64 680

54 070

2,6

9 270

14,9

180

88,3

Mell Sveriges skogsbygd

49

33 280

26 810

3,6

6 100

15,5

60

91,6

Nedre Norrland

55

32 550

28 180

2,4

3 720

17,4

360

49,7

Övre Norrland

30

10 690

9 330

4,1

1 110

32,7

250

54,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

438

255 680

211 000

1,2

38 930

6,0

2 380

28,5

2012

424

252 880

199 940

1,3

45 630

5,5

3 450

30,7

2011

430

263 770

208 330

1,3

47 960

5,4

4 930

25,9


 

Anm. Arealerna har beräknats genom att i undersökningen för ekologisk vall skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala slåtter- och betesvallsarealen med miljöersättning för ekologisk odling.

1)Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).