alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Slåttervall och betesvall 2013. Ekologisk odling. Arealfördelning, procent

25. Temporary grasses and grazings in 2013. Organic farming. Distribution of acreage, per cent

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Andel slåttervall av total vall-areal, procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utnyttjad vall av total vallareal, procent

Andel av total grödareal, procent2)

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

..

21,2

Uppsala

20

86,4

13,5

0

24,0

Södermanlands

25

83,6

15,5

0,9

28,2

Östergötlands

26

88,6

9,6

0

32,3

Jönköpings

24

92,6

7,2

0,1

19,5

Kronobergs

11

..

..

..

15,6

Kalmar

14

..

..

..

13,7

Gotlands

11

..

..

..

19,1

Blekinge

5

..

..

..

12,7

Skåne

31

81,9

13,7

1,6

11,7

Hallands

16

..

..

..

12,4

Västra Götalands

84

77,7

20,3

0,4

29,8

Värmlands

34

82,3

16

0

33,5

Örebro

17

..

..

..

28,8

Västmanlands

8

..

..

..

23,9

Dalarnas

20

80,4

18

1,6

28,5

Gävleborgs

21

86,5

12,8

0,7

27,8

Västernorrlands

13

..

..

..

22,2

Jämtlands

24

90,2

7

0,7

31,7

Västerbottens

18

..

..

..

12,1

Norrbottens

9

..

..

..

10,4

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26

74,8

20,8

1,9

7,3

Götalands mellanbygder

31

78,0

20,6

0,8

15,0

Götalands norra slättbygder

64

80,3

16,7

0,6

33,5

Svealands slättbygder

89

82,7

14,4

1,9

27,0

Götalands skogsbygder

94

83,6

14,3

0,3

20,1

Mell Sveriges skogsbygder

49

80,6

18,3

0,2

29,6

Nedre Norrland

55

86,6

11,4

1,1

27,3

Övre Norrland

30

87,3

10,4

2,4

12,7

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2013

438

82,5

15,2

0,9

22,7

2012

424

79,1

18,0

1,4

22,5

2011

430

79,0

18,2

1,9

23,1

2010

435

79,5

19,1

1,4

22,4

2009

455

80,0

18,9

1,1

22,7

2008

468

78,9

19,6

1,5

23,9


1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Andel ekologisk areal (med miljöersättning för ekologisk odling) av total slåtter- och betesvallsareal. Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1401.