alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Spannmål. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2013. Hektar och procent av grödarealen

26. Cereals. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2013. Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ekologisk

 

Konventionell

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,6

20

24,6

 

0,5

120

78,6

Uppsala

0,4

30

18,2

 

0,1

100

56,7

Södermanlands

0,2

10

34,9

 

0,6

270

28,1

Östergötlands

0,5

50

42,1

 

0,6

450

87,3

Jönköpings

1,8

40

63,7

 

0,4

50

51,2

Kronobergs

0,6

0

53,0

 

0,2

20

27,7

Kalmar

1,6

30

11,1

 

0,6

180

34,9

Gotlands

1,6

40

22,7

 

0,1

20

61,7

Blekinge

1,3

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,4

20

4,6

 

0,1

120

37,9

Hallands

0,9

10

30,1

 

0,0

10

62,0

Västra Götalands

0,7

180

78,7

 

0,4

750

56,7

Värmlands

0,2

10

32,0

 

0,8

160

57,3

Örebro

0,4

20

32,8

 

0,0

20

54,1

Västmanlands

0,1

10

31,4

 

0,0

20

21,0

Dalarnas

0,7

20

16,8

 

0,6

80

55,5

Gävleborgs

0,3

10

77,4

 

2,0

240

51,5

Västernorrlands

2,6

20

73,9

 

3,6

110

44,5

Jämtlands

0,1

0

16,0

 

2,5

40

47,6

Västerbottens

4,0

30

31,5

 

0,5

40

37,7

Norrbottens

3,2

20

20,1

 

2,2

80

25,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,4

10

5,0

 

0,1

90

40,1

Götalands mellanbygder

1,0

60

13,8

 

0,2

170

32,6

Götalands norra slättbygder

0,1

30

31,7

 

0,2

400

90,0

Svealands slättbygder

0,3

90

10,4

 

0,2

490

24,8

Götalands skogsbygder

2,5

270

54,7

 

0,9

740

56,1

Mell Sveriges skogsbygder

0,5

40

21,8

 

1,1

400

37,8

Nedre Norrland

1,0

40

58,6

 

2,2

350

36,7

Övre Norrland

3,9

50

21,9

 

1,0

130

21,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,6

560

26,1

 

0,3

2 740

22,3

2012

7,0

6 190

6,5

 

2,8

25 600

5,5

2011

3,9

3 320

7,4

 

2,1

18 880

6,7

2010

2,6

..

..

 

1,0

..

..

2009

1,4

..

..

 

0,6

..

..

2008

2,7

..

..

 

0,9

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).